Crearea relațiilor între tabele în Power Pivot Data Model

Vă invit să vedeți cum funcționează o foarte importantă facilitate din Power Pivot, crearea relațiilor între tabele.

Am pus în evidență aici câteva considerații în legătură cu aceste relații.

Trebuie să rețineți, așa cum am spus și lecțiile anterioare, că tabelele în Power Pivot pot fi relaționale.

Aceste relații denumite în engleză Relationship, vor înlocui cu succes funcția Vlookup din Excel.

Crearea relațiilor între tabele în Power Pivot Data Model

Vă rog să vă amintiți că, pentru a realiza raportări pe regiuni, spre exemplu, cu o totalizarea cantităților vândute pe fiecare regiune în parte, trebuia să construim acea coloană suplimentară în care, cu funcția Vlookup, aduceam regiunea aferentă orașului pentru fiecare client.

Dacă ne uităm în foaia de calcul Vânzări, observăm că această regiune lipsește din tabel.

De asemenea vom pune în evidență tipurile de relații care se pot constitui în între tabele.

Există trei tipuri de relații: One-To Many, Many-To-Many și One-To-One (în cazul în care vom lega tabele cu informații unice, această ultimă relație fiind mai puțin utilizată).

Vom discuta, de asemenea, despre termenii consacrați ai acestor relații.

Avem cele două tipuri de tabele care fac parte dintr-o relație:

– Tabelul de tip Lookup sau Dimension Table este tabelul cu informații unice. Se mai numește și tabelul părinte.

– Tabelul Fact sau tabelul tranzacțional este tabelul care conține mai multe tranzacții referitoare la aceste informații unice prezente în Lookup Table.

Vom evidenția coloanele de legătură:

Primary Key, cea care conține informație unică și este coloana de legătură din Lookup Table.

Foreign Key, coloana de legătură din tabelul tranzacțional, cea cu care se face legătura Lookup Table și Fact Table.

Toate aceste considerente fac parte din așa zisa Teorie Relațională valabilă și în Microsoft Access sau în Microsoft SQL Server, în toate sistemele de gestionare a bazelor de date și, iată, și în Excel, datorită instrumentului Power Pivot, care poate crea relații între tabele.

Vom vedea în continuare cum se pot crea aceste relații.

Va trebui să ajungem, prin orice metodă cunoscută, în Data Model.

De exemplu, în tab-ul Power Pivot, vor apăsa pe butonul Manage pentru a ajunge în această interfață.

În partea dreaptă a tab-ului Home, avem cele patru butoane de vizualizare.

Data View este vizualizarea care permite accesul la cele patru tabele cu informațiile lor.

Dacă apăsăm acum pe Diagram View, vom trece într-o interfață nouă din Power Pivot.

Observăm aranjate aici toate tabelele. Se pot mări aceste ferestre astfel încât să vedem toate câmpurile.

De asemenea, se obișnuiește ca tabelele de tip Dimension să fie plasate pe lateral, iar în mijloc să aducem tabelul tranzacțional, construind astfel o schemă de tip stea (Star Schema).

Iată cât de simplu se poate crea o relație!

Informația unică ID_Produs din tabelul Produse se deplasează, cu butonul stâng al mouse-ului apăsat, peste câmpul ID_Produs din tabelul Vânzări va crea o relație dată de linia frântă prezentă între cele două tabele.

Relația creată este de tip One-To-Many – informația unică din tabelul produse poate fi utilizată în orice tranzacții în tabelul vânzări.

ID_Reprezentant din tabelul Reprezentanți Vânzări se va lega cu câmpul ID_Reprezentant din tabelul Vânzări.

Observăm crearea imediată a acestei relații.

Apăsând click-dreapta pe linia frântă, putem opta pentru ștergerea relației (Delete), declararea ei ca inactivă (Mark as Inactive) sau putem apăsat pe butonul Edit Relationship pentru a vedea cum este construită această relație.

În partea superioară avem tabelul tranzacțional cu coloana de legătura. Acesta este Fact Table și aceasta este Foreign Key.

În partea de jos vedem Dimension Table cu câmpul ID_Reprezentat care este cheia primară sau Primary Key.

Vom închide această casetă apăsând butonul Cancel.

Pentru a crea relația între tabelul Clienți și tabelul Vânzări, în tab-ul Design apăsăm butonul Create Relationship.

Vom selecta tabelul fVânzări cu coloana lui de legătură, ID_Client și îl vom lega cu tabelul Clienți cu coloana de legătură ID_Client.

Apăsând OK în această casetă de dialog, vom observa apariția relației.

În teoria relațională, două sau mai multe relații de tip One-To-Many formează o relație care se numește Many-To-Many, adică orice reprezentant de vânzări poate avea oricâte tranzacții legate de oricâte produse în tabelul tranzacțional.

În tab-ul Home revenim în vizualizarea Data View.

In această lecție ați învățat cum se pot crea relațiile între tabele, în Power Pivot Data Model.

Vă invit să vizionați și celelalte lecții. Pe curând!

RESURSE ARTICOL

Puteți descărca fișierul cu exemplele din acest articol.

INVĂȚAȚI EXCEL CU DR.EXCEL!

Cursuri Excel/VBA/BI pentru toate categoriile de utilizatori

de la incepători la experți

AVEȚI ÎNTREBĂRI TEHNICE EXCEL, VBA, SQL, BI?

intrebari

Alăturați-vă celor 12.000 de membri ai Comunității Dr.Excel!